Over mij

Hallo,


welkom op mijn website. Op deze plek wil ik de wereld laten delen met mijn bezigheden en interesses. En die zijn velerlei.

Ik ben gehuwd sedert 1972, heb twee zonen en twee kleindochters.

Na vele jaren bij de overheid gewerkt te hebben, ben ik sedert 30 april 2014 met pensioen.

De laatste 25 jaar was ik actief als erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed bij het Agentschap Onroerend Erfgoed (voorheen Monumenten en Landschappen) bij de Vlaamse overheid. Een leuke en boeiende job, die nog altijd mijn interesse behoud. Een van mijn grote aandachtspunten was de ontwikkeling van de Linkerscheldeoever met de havenuitbreiding. Het verdwijnen van Doel, de agrarische en landschappelijke structuren en de vele historische hoeves betekenen een aanslag op ons historisch bouwkundig erfgoed. Vanuit erfgoed hebben wij getracht zoveel mogelijk te bewaren. Helaas driewerf helaas.

Nu komt dit alles weer in de actualiteit dank zij het boek: Dit is mijn hof van Chris De Stoop. Hopelijk maakt hij met dit boek vele mensen bewust van de waarde van ons erfgoed.


In mijn vrije tijd was ik tot voor kort actief in het amateurtoneel. Doch een aantal mensen hebben er voor gezorgd dat ik aan de kant geschoven werd. C'est la vie. Ik heb nu meer tijd voor andere zaken zoals de familie en de kerkfabriek van de Sint-Denijskerk in Serskamp. De evolutie in ons kerkenlandschap zorgt ervoor dat wij heel wat inspanningen moeten leveren om de waarde van dit beschermde gebouw te kunnen behouden. En zo komen we terug bij mijn vroegere job. Sedert 2001 ben ik lid van de kerkfabriek van de Sint-Denijskerk in Serskamp. Dat het momenteel moeilijk gaat met de katholieke kerk in Vlaanderen is algemeen geweten. Maar wij gaan er alles aan doen om de kerk in Serskamp te behouden en te valoriseren. Daarom zijn wij een tijdje geleden gstart met een zoektocht naar een geschikte nevenbestemming. Met een volksraadpleging (14 oktober 2018) een toelichting op (27 mei 2019) zijn we al een heel eind weg. Je kan de presentatie over onze zoektocht vinden door hier te klikken.


Daarnaast ben ik ook een fervent jogger die een aantal wedstrijden per jaar probeer mee te pikken.


Ik hielp ook mee met de inventarisatie van het roerend religieus patrimonium in de Wetterse kerken. Een zeer interessante bezigheid. De kerken van Wetteren-Overbeke, Kwatrecht, Wetteren-ten-Ede en Westrem kwamen aan de beurt. Deze inventarisatie liep in samenwerking met de Erfgoedcel Land van Dendermonde en het Oost-Vlaamse provinciebestuur.


Ondertussen ben ik ook gids bij mijn groene stroomleverancier, Wase Wind. Het devies van Wase Wind luidt: Samen groene stroom oogsten. Wase Wind, een coöperatieve, heeft in het Waasland momenteel 14 windturbines staan die groene stroom produceren voor ongeveer 2200 gezinnen en in totaal 19.000 gebruikers (bedrijven, gemeenten, scholen,....)


In Wichelen bestaat een unieke vereniging: De Koninklijke Verbroedering der Uitgeweken Wichelaars. Sinds enkele jaren maakt ik deel uit van het bestuur en probeer ik op regelmatige basis een bijdrage te leveren voor ons tijdschrift. Na het overlijden van onze penningmeester, Renaat Van Renterghem, heb ik zijn taak overgenomen en draag nu zorg voor de centjes van onze verbroedering.


Ook de heemkunde boeit mij zeer, ik hoop binnenkort toch enkele publicaties te kunnen realiseren: zoals de oorlogsgeschiedenis van mijn grootvader, het werk van architect Presiaux, enz. Dus ik zal mij niet vervelen.


2017 10 06 Gidsbeurt voor scholen
2017 10 06 - groep gidsen


Gidsen tijdens Corona


Ondanks de corona-pandemie mocht Wase Wind een aantal scholen uit het Waasland ontvangen aan de turbine Brabo in Melsele. Er waren heel strikte maatregelen afgesproken met de scholen en het gemeentebestuur. Toch mochten we 539 leerlingen verwelkomen. Alles gebeurde corona-proof. Er was minder ambiance en de groepen waren kleiner.