Uitgeweken Wichelaars

In Wichelen ben ik geboren

daar loop ik nooit verloren

daar woont mijn papaatje

daar woont mijn mamaatje

daar ken ik ieder straatje,

mijn broers en mijn zusjes wonen daar

dat zijn mijn maatjes

altijd klaar om mij te spelen

In Wichelen ga ik naar school

daar ga ik naar de kerk

daar word ik groot

daar word ik sterk

daar wil ik wonen

het is klaar

ik ben een echte

wichelaar


Op 10 oktober 2019 overleden onze stichter en gewezen voorzitter Gust De Maesschalck. Gust werd 93 jaar en stond in 1949  mee aan de wieg van onze verbroedering. Hij vierde dit jaar nog zijn 65ste huwelijksverjaardag met Magda. De uitvaart heeft plaats op zaterdag 19 oktober 2019 om 11u15 in de Sint-Gertrudiskerk te Wichelen. Je vindt de rouwbrief hier.

OPROEP !!!


Gelet op de steeds strenger worden pricacy-wetgeving wordt het alsmaar moeilijker om aan noodzakelijke gegevens te geraken, zoals: overlijdens, jubilea, herdenkingen,.... Daarom deze oproep: als iemand van jullie nieuws heeft, laat het ons weten via het contact formulier. Dit formulier vind je hier

De Koninklijke Verbroedering van Uitgeweken Wichelaars.


Vele plannen worden gesmeed bij pot en pint. Zo was het ook in 1949 toen in het Hotel du Chemin de Fer aan het Zuidstation te Brussel, drie geboren Wichelaars, Cesar Baeyens, Désiré Lievens en Leon Steels, een afspraak maakten om per trein naar de eerstvolgende kermismaandag in Wichelen te reizen.

Resultaat.... ze ontmoetten er vele kennissen.... dronken menige pintjes.....en kropen 's avonds moeizaam weer de trein op naar huis. Maar ze hadden hun les goed geleerd. Het volgende jaar lieten ze bij Fons Boucqueé (Truymans) stoverij klaarmaken om de zware dag te kunnen doorstaan. Ondertussen was hun aantal aangegroeid, want in 1951 werd er feest gevierd met de gebroeders Ward (Eeklo) en Philemon (Antwerpen) De Dijcker, Gabriël Vlaeminck (Brussel), Benoit Galle (Engeland) en Réné De Mey (Brussel).

En stilaan kreeg de Verbroedering vast vorm en het Banket dat jaarlijks werd opgediend in De Zwaan verhuisde in 1975 naar de grotere zaal Capri op de Elsbrug en in 1987 naar de nog grotere Salons Oud Gemeentehuis op het Oud-Dorp.

Omdat de stichters steeds beklemtoonden dat Wichelse dorpsschool aan de basis lag van de plaats en de rang die zij in de maatschappij bekleedden, werd er jaarlijks bij de prijsuitreiking een speciale prijs toegekend aan de verdienstelijkste leerling uit het 5de en 6de leerjaar.

En het ledenaantal groeide maar steeds... zodat er vanaf 1965 een viermaandelijks tijdschrift Wichelse Tijdingen werd uitgegeven. Het verstevigt de banden tussen de leden en hun geboortedorp, want het brengt het wel en wee over Wichelen ..... heet van de naald.

De pioniers van het eerste uur zagen met fierheid hoe hun Verbroedering groeide en bloeide. Maar ook voor hen was er een tijd van komen en gaan. De eerste voorzitter Désiré Lievens (Vilvoorde) werd in 1967 opgevolgd door Julien Fahrenholz (Gent),, die bijna 30 jaar deze taak op zich nam. Zijn opvolger was Clemens Brantegem (Gentbrugge), die de fakkel doorgaf aan Luc Galle (Hasselt). Na zijn overlijden werd Johan De Maesschalck (Hamme) de nieuwe voorzitter.

Een merkwaardige was 21 juli 2001, toen onze voorzitter te Gent in het Provinciehuis de oorkonde Koninklijke Verbroedering ontving uit de handen van provinciegouverneur Herman Baltazar.

De jaarlijkse topdag is natuurlijk de Kermismaandag.  Die begint traditiegetrouw met de mis ter intentie van de tijdens het verlopen jaar overleden parochianen. Ook de afgestorven leden van de Verbroedering worden door de pastoor in herinnering gebracht. Na de mis is er ieder jaar wel een tentoonstelling of een geleid bezoek, maar ook de nodige tijd om te verbroederen met autochtone vrienden en kennissen. Na het zelfgebrouwd aperitief in het Oud Gemeentehuis worden de plaatsen ingenomen voor het banket. Nieuwelingen worden geridderd in de Orde van de Schooiers en omhangen met het Wichelskleurig lint, als teken van hun waardigheid. Tot besluit is er de Tombola waarbij al jarenlang de foto's van stemmige Wichelse hoekjes de meeste aandacht krijgen.

Na een laatste blik op de schilderachtige Wichelse Scheldebocht, vertrekt iedereen naar huis met  een hartelijk "Tot volgend jaar".

Overlijden Renaat Van Renterghem,


op 1 juni 2019 overleed onze penningmeester Renaat Van Renterghem. De uitvaart heeft plaats op zaterdag 8 juni 2019 om 11u15 in de Sint-Gertrudiskerk te Wetteren. 


Je vindt het overlijdensbericht hier.

Samenstelling bestuur:


Johan De Maesschalck, voorzitter

Godelieve Van den Bogaert, ondervoorzitter

Raf Verstraeten, redactiesecretaris

Renaat Van Renterghem, penningmeester (+)

Gust De Maesschalck (+)

Willy De Paepe

Francine Hendrickx

Edgard Lammens

Hendrik Matthijs

Paul Matthijs, penningmeester

Roger Smekens

Herman Van de Putte

Willy Van Steendam

Danny Eeckhaut, secretaris


Contact - klik hier:


Maandag 6 september 2021


Onze jaarlijkse bijeenkomst gaat door!!!In 2020 kon omwille van de Corona-pandemie onze jaarlijkse bijeenkomst niet doorgaan. Maar dit jaar maken wij dit goed, alles coronaproof uiteraard.


Programma:

10u00 -  begroeting en misviering in de Sint-Gertrudiskerk

10u40 - Geleid bezoek aan de tentoonstelling van Wichelse kunsternaars in de kerk 

Bezoek aan de lokale herbergen (sic)

12u00 - Ontmoeting en receptie voor de leden in de tuin van het

Oud Gemeentehuis en grafmakershuisje

13u00 - feestmaaltijd in Salons 't Oud Gemeentehuis


Deelnameprijs: 45 euro per persoon. Dranken aan tafel (behalve water) niet inbegrepen


Inschrijven voor 15 augustus 2021 via overschrijving

op rekening:

BE78 7360 5971 5486 of

BE65 7470 1940 6996


Vernieuwen lidgeld.


Vergeet niet uw lidmaatschapsbijdrage voor de Wichelse 
Tijdingen voor het kalenderjaar 2022 te betalen.

Dit kan door overschrijving of storting op rekening: 

BE65 7470 1940 6996 of

BE78 7360 5971 5486


van Verbroedering Uitgeweken Wichelaars, Schaubeke 89 te 9220 HammeBedrag: gewoon lid € 10 - steunend lid € 15