Heemkunde

Heemkunde en lokale geschiedenis hebben mij altijd enorm geboeid en zo kwam ik in de faren '70 van de vorige eeuw in het bestuur van de Heem- en Oudheidkundige kring van Wichelen terecht. Ik schreef een aantal bijdrage voor het tijdschrift, zoals de geschiedenis van het toneelleven in Wichelen, een brochure over Seraphin De Keyser (1794 - 1813), over de oorsprong van onze straatnamen en de klokken in de kerk van Wichelen.


Door allerlei andere bezigheden staan die activiteiten momenteel op een laag pitje en maak ik geen deel meer uit van het bestuur. Voorlopig pubiceer ik niet meer in het tijdschrift.

 


Op de hoek van den Bogaert en de Bosveldstraat staat/stond een kapelletje. Nu ligt het in puin. Vandalisme? Gebrek aan onderhoud? Kan er iets gedaan worden om het kapelletje nog te redden en te bewaren voor de toekomst. Het is klein lokaal erfgoed en is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Je kan de inventaris raadplegen via deze link: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/77545

Het werk van architect Theophiel Presiaux in Wichelen. Deze architect, geboren in Wichelen, ontwierp heel wat gebouwen in Wichelen en ver daarbuiten. In het tijdschrift van de Koninklijke Verbroedering van de Uitgeweken Wichelaars, wijdde ik een artikel aan zijn werk in onze gemeente. Je vindt de tekst hier.

Overname van dit artikel of delen eruit kan enkel mits de bron te vermelden.

Huidige toestand
in 2003
in 2003