Volksraadpleging Sint-Denijskerk

Zoektocht naar een nevenbestemming voor de Sint-Denijskerk te Serskamp


Volksraadpleging


De Sint-Denijskerk van Serskamp is een open kerk, een vrij toegankelijk religieus ijkpunt en een gewaardeerde stilteplek binnen de dorpskern. Er worden vieringen gehouden, gebonden aan de lokale gemeenschap (huwelijken, uitvaarten en door de parochie georganiseerde gelegenheidsvieringen), naast een maandelijkse gebedsdienst de eerste woensdag van de maand om 18u30.


Maar deze ruimte biedt meer mogelijkheden. De kerk is gelegen in het centrum van het dorp, zij ligt als het ware tussen de mensen. Daarom wordt er gezocht naar een passende nevenbestemming die weliswaar rekening houdt met het religieuze karakter en de waarden van het gebouw. Ook het omringende kerkhof is een belangrijke factor in de mogelijke nevenbestemming.


Verschillende mogelijkheden werden reeds afgetast, maar wij vinden het noodzakelijk ook de stem van de dorpsgemeenschap te horen. Daarom organiseert de kerkfabriek een volksraadpleging om uw idee├źn en uw wensen te kennen.


U kan uw stem kwijt op zondag 14 oktober 2018 tussen 10 en 18 uur in de Sint-Denijskerk op het Dorp te Serskamp.


Tezelfdertijd is er ook een kleine tentoonstelling van ons religieus textiel dat al jaren, ten gevolge van allerlei hervormingen, in onbruik geraakt is.


14 oktober 2018 is echter ook de dag van de chronische zieken. Daarom biedt SAMANA u graag een lekkere kop koffie aan bij uw bezoek aan de tentoonstelling en uw deelname aan de volksraadpleging.


Samen, met de ganse gemeenschap, moeten we ervoor zorgen dat de Sint-Denijskerk een prominente rol blijft vervullen binnen de dorpskern, niet alleen voor de eredienst maar ook voor een meer divers gebruik.


Wij nodigen u dan ook heel graag uit om uw stem uit te brengen en zo uw visie te geven op een passende nevenbestemming voor de Sint-Denijskerk.


94 personen brachten hun stem uit en de antwoorden waren divers, maar het overgrote deel had geen probleem met een nevenbestemming, zolang die maar geen commercieel karakter heeft. Het verslag en de evaluatie van die volksraadpleging wordt binnenkort op deze site gepubliceerd.

Ook de tentoonstelling van ons religieus textiel kon op heel wat belangstelling rekenen. Sommige stukken lagen al ruim 50 jaar in de kast en werden nu terug bovengehaald.