erfgoedsprokkel Sint-DenijskerkProvincie zet de Sint-Denijskerk van Serskamp in de schijnwerpers met de publicatie van een erfgoedsprokkel.


Op 9 oktober 2020, de feestdag van Sint-Denijs de patroonheilige van de kerk, werd tijdens een publieksmoment de erfgoedsprokkel over de Serskampse parochiekerk voorgesteld. Een erfgoedsprokkel is een brochures, toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerd. De publicatie is voorzien van een plattegrond of wandelparcours met interessante weetjes. Ze werd samengesteld in samenwerking met de kerkraad. Daar er een nood bestond aan kleine informatiedragers, vooral over gebouwen en historische sites, nam het provinciebestuur het initiatief om het erfgoed dichter bij de mensen te brengen. De erfgoedsprokkel over de Sint-Denijskerk is de 31ste in de reeks. Met deze brochure maakt men een wandeling in en rondom de kerk en maakt je nader kennis met dit als monument beschermde gebouw en kerkhof. Tijdens een luisterrijk publieksmoment werd deze erfgoedsprokkel voorgesteld in de kerk. Met voordrachten van Paul Matthijs, Eric Rasschaert, Jo Rombouts – diensthoofd erfgoed bij de provincie – en burgemeester Kenneth Taylor, werd het een leerrijke en aangename avond. Hij werd opgeluisterd door Brecht-Oscar Leus aan het orgel en met zang door Helena Van de Sype. De tentoonstelling over het toneel in Serskamp werd op hetzelfde moment geopend. Alle voorzieningen werden getroffen om het gebeuren corona-veilig te laten verlopen. Iedereen was verplicht een mondmasker te dragen, op de hem toegewezen plaats te blijven zitten. Alle stoelen stonden op veilige afstand. De avond werd afgesloten met een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur.


Deze erfgoedsprokkel ligt ter beschikking in de kerk of kan digitaal en gratis gedownload worden via deze link.