Toneel

Ik ben al jaren betrokken bezig met toneel. Hij kreeg de microbe te pakken van zijn ouders. Vader Arthur stond verschillende keren op de scene met de Wichelse KWB-toneelkring "Voor God en Evenmens".

Zelf stond ik een aantal keren op de planken met de KSA van Lede tijdens verschillende ouderavonden in de (nu gesloopte) zaal De Volkskring. Ooit was er een klein gezelschap, o.l.v. Paul Nijs, De Valve genaamd, waarmee we verschillende optredens hadden.

Toen in 1971 de Wichelse toneelkring 't Is iever die ons Leydt het licht zag, waren Paul en Rita er van in den beginne bij. In de eerste productie "De klucht van de brave moordenaar" speelde ik de rol van politieagent. Na een aantal kleine rollen verzeilde ik in de technische ploeg en was ik sedert 1973 verantwoordelijk voor de belichting en het geluid.

Samen met Paul Delbar, een oude familiekennis, bouwde ik de eerste website van tidol en onderhield die ook jaren. In september 2014 moesten wij noodgedwongen op zoek naar een andere provider en wou iemand anders de site onderhouden (het is er jammer genoeg aan te zien)

Daarnaast ontwierp ik tientallen affiches en drukwerken. Een aantal vond ik meer dan geslaagd, ik vond een leuke bezigheid om te spelen met teksten, kleuren en beelden. Een aantal van de laatste ontwerpen kan je zien op de pagina gewijdt aan TIDOL.

Ik maakte jaren deel uit van het bestuur als secretaris-penningmeester, ondervoorzitter, toneelmeester en tot slot als voorzitter. Tijdens en na de jongste bestuursverkiezing vonden een aantal collega-bestuursleden dat er voor mij geen plaats meer was in het bestuur dat ik beter kon opkrassen. Ik heb dat dan ook gedaan. Tot mijn spijt en ook tot het hare, was mijn zus Christel solidair met mij en stapte zij ook uit het bestuur. Nadat ik mij jaren onbaatzuchtig heb ingezet voor tidol en er veel, heel veel tijd in stopte, was dat mijn dank. Ik wou graag de laatste drie jaar gebruiken om uit te bollen en mijn kennis door te geven aan een jongere nieuwe generatie, maar dIt mocht niet zijn. Jammer maar helaas.


Bestuursploeg 2009