tidol

Toen de toneelkring 'Voor God en Evenmens' er in 1969 mee stopte, gingen er snel stemmen op om met een nieuwe toneelkring te starten.

Na vele vergaderingen werd er eind 1970 een voorlopig bestuur gevormd met Jozef Bracke(+), Gust De Maesschalck, Paul Roosens, Ernest Suys(+), Elodie Van Der Stockt(+), Karel Leys(+), Roger Van De Velde(+) en Omer Van De Wiele(+). Op 3 en 4 april 1971 kwam de nieuwe kring, die de naam ’t Is iever die ons Leydt kreeg, voor het voetlicht met 'De klucht van de brave moordenaar' van Jos Janssens. De naam van de kring is gebaseerd op die van de rederijkerskamer die op het einde van de 18de eeuw te Wichelen actief was. Tijdens de eerste algemene vergadering van september 1971 werden de statuten goedgekeurd en het eerste bestuur verkozen.


Van bij het begin werd TIDOL lid van het AKVT: Algemeen Katholiek Vlaams Toneelverbond. Enkele jaren terug werden de verschillende toneelverbonden opgedoekt en gingen over in één overkoepelende organisatie, nl. Open Doek. TIDOL werd daar ook lid van.


Nu 45 jaar later is er op toneelgebied heel wat veranderd. In de loop van al die jaren mochten wij verschillende hoogtepunten noteren. Denken we maar aan de legendarische opvoeringen van een aantal volkse stukken uit de beginperiode afgewisseld met een aantal "moeilijker" toneelwerken. De opvoeringen van Bushalte, Poppenhuis, Doodskopvlinder, De Lege Cel, Het Mannion Mysterie, De Golf, het zelf geschreven Seraphin De Keyser tot een heuse musical met Veel geluk, professor, blijven in het geheugen van velen gegrift. In 2006 bracht de toneelkring, samen met 4 andere verenigingen, een passiespel in de kerk van Wichelen. Regisseur Fons Vinck had het zelf geschreven. Een hele prestatie om dat in de kerk te brengen. De opbrengst, 4000 euro, werd geschonken aan Levensvreugde, een tehuis voor mentaal gehandicapten uit Aalst.


Een overzicht van al de gespeelde toneelstukken vind je hier.


Na een aantal discussies met het Ministerie van Financiën, werd in 2004 de toneelkring omgevormd tot een VZW. Dit heeft zijn voordelen maar brengt heel wat administratieve rompslomp met zich mee.


Ondertussen startte TIDOL ook een jeugdwerking op: de Joties. Zij maken eigen producties, organiseren een aantal eigen activiteiten (?) en er worden toneelstukken gezocht met veel jongeren zoals 'Smalltown".


Het laatste nieuws vind je terug op de website van de toneelkring, maar veel staat er niet op.


Bijna heeft TIDOL de respectabele leeftijd van 50 jaar bereikt. De eerste productie was in april 1971 nadat in de herfst van 1970 een voorlopig bestuur werd gevormd. De statuten van de vereniging werden pas goedgekeurd in september 1971. In het seizoen 2020-2021 kan dus het 50-jarig jubileum gevierd worden. Maar het huidige bestuur vond het beter om het 50-jarig bestaan al te vieren in het seizoen 2019-2020, een jaartje te vroeg. Misschien heeft men gedacht: Beter laat dan nooit

Overlijden Gust De Maesschalck.

Op 10 oktober 2019 is Gust De Maesschalck overleden op de leeftijd van 93 jaar. Gust stond 49 jaar geleden mee aan de wieg van Tidol. Je vindt hier een overzicht van zijn carriere bij TIDOL.

In de loop der jaren ontwierp ik vele affiches. Hier enkele voorbeelden van mijn meest geslaagde ontwerpen. Een affiche moet duidelijk maken over wat het gaat, wie het organiseert en waar en wanneer de productie plaatsheeft. Het is niet altijd gemakkelijk om de boodschap klaar en duidelijk over te brengen.